Vannkopper symptomer


De fleste barn har vannkopper i løpet av sine tidlige barneår. 40 % får sykdommen de første 4 leveår, mens 80 % har hatt sykdommen ved fylte 8 år. Blant 30-åringer har 98 % hatt vannkopper. Ett av de første funnene ved vannkopper er røde prikker på kroppen som man ser på bildet over. Mest vanlig lokalisasjon er sentralt på kroppen og hodet. Hudutslett av denne typen vil man observere tidlig. Utslettet kan også sees på armer og ben. Etter dette vil man se at de røde prikkene går over til å bli vesikler (blemmer). Enkelte får vesikler med påfølgende sårdannelse i munnen, på øyet og på kjønnsorganer.

Andre symptomer på vannkopper er generell feberfølelse, slapphet, feber, redusert matlyst og kløe fra utslettet. Disse symptomene kommer rett før eller samtidig med at utslettet bryter ut. Etter hvert vil vesiklene sprekke og tømme seg for klar væske. Etter 1 til 2 døgn vil man begynne å få skorpe på blemmene. Prosessen vil vedvare i noen døgn slik at man kan se utslett i forskjellige faser, alt fra prikker til skorper. Ved sterkt redusert allmenntilstand må man kontakte lege. Selv om det røde utslettet ser dramatisk ut, er sykdommen helt ufarlig for de aller fleste mennesker. Likevel kan sykdommen hos enkelte være livstruende og gi farlige komplikasjoner. En voksen som får vannkopper blir generelt sykere enn barn.