Behandling av vannkopper


De aller fleste trenger ikke behandling mot vannkopper. Dersom man har feber kan man bruke anbefalte doser med Paracet. Legene skal behandle enkelte tilfeller med medisiner som virker mot virus. Dette gjelder:

  • Voksne over 20 år
  • Pasienter som får cellegift
  • Nyfødte spedbarn der mor har fått vannkoppeinfeksjon
  • Pasienter som behandles med steroider eller andre immundempende medisiner.

Bakterieinfeksjoner i utslettet kan behandles med antibakteriell væske eller antibiotika ved påvirket allmenntilstand. Ved sterk kløe kan legene forsøke å dempe dette med antihistaminer som virker mot kløe. Det er ikke noe i veien for at barnet er ute og leker så lenge allmenntilstanden er god. De fleste foreldre velger likevel å la barna være inne de 7-10 dagene når barnet har vannkopper.