Smitte av vannkopper


Vannkopper er svært smittsomt. Dette er årsaken til at de aller fleste har gjennomgått infeksjonen i voksen alder. Ofte blir mange barn smittet av vannkopper samtidig, enten på skolen eller i barnehagen, hvis ett barn først har fått vannkopper. Sykdommen smitter ved at dråper med virus overføres mellom mennesker. Man kan påføre andre smitte allerede 2-3 dager før utslettet kommer. Sykdommen kan også smitte ved at man kommer i kontakt med utslettet. En tommelfingerregel er at utslettet er smittsomt inntil det kommer skorper på det. Skorpene kommer etter 5-7 dager. Når alt av utslett er dekket med skorper kan barnet returnere til barnehage eller skole.