Utslettsykdommer som likner vannkopperDet finnes noen barnesykdommer som likner vannkopper på symptomer. Nedenfor kan du finne du noen av disse barnesykdommene.

Røde hunder

Røde hunder er sjelden i Norge i dag pga vaksinasjon med MMR. Sykdommen forårsakes av rubella virus. Den gir et rødprikkete utslett og forstørrede lymfeknuter. Vanlige symptomer på røde hunder er lett feber med utslett. Årsaken til at man vaksinerer mot sykdommen er at den kan gi misdannelser hos fosteret. Størst risiko for misdannelser er hvis mor blir smittet frem til uke 20.


Meslinger

Meslinger er også sjelden i Norge pga at MMR-vaksinen beskytter. Sykdommen forløper i 2 faser. I fase 1 har barnet redusert allmenntilstand, feber, øyekatarr, rennende nese og hoste. Deretter faller feberen før sykdommen går inn i en ny fase. I fase 2 stiger feberen på nytt og barnet får utslett som først er rødt. Utslettet flyter så sammen for så å bli mer rødbrunt. De fleste blir helt friske etter gjennomgått infeksjon. Noen barn får bakterieinfeksjoner etter gjennomgått sykdom. Dette kan dreie seg om bihulebetennelse, lungebetennelse eller ørebetennelse. I sjeldne tilfeller får barnet en alvorlig hjerneinfeksjon. Det finnes ingen behandling mot sykdommen.


Den fjerde barnesykdom

Den fjerde barnesykdom kan gi småprikket blekrødt utslett og dermed likne vannkopper. Sykdommen er mest vanlig hos barn fra 6 måneder til 3 år. Den starter med høy feber og rødhet i svelget. Etter ca. 3 dager forsvinner feberen og barnet kan få utslett. De fleste barn har denne infeksjonen en gang i løpet av de fire første leveår.


Den femte barnesykdom

Den femte barnesykdom kan gi storprikket utslett som kan vedvare i mange uker. I tillegg vil barnet få lett feber og sykdomsfølelse. I enkelte tilfeller kan barnet få lav blodprosent på grunn av at viruset kan hemme benmargen. Dette viruset er farlig for fosteret dersom mor blir smittet. Det kan da føre til blodmangel, væskeopphopning og død. Blodtransfusjon kan forhindre et slikt tragisk utfall.